Våra sopcontainrar i början av området kommer att stängas av för vintern fredagen den 28/9. Återvinningsstationen kommer fortfarande att vara öppen.