Vy österut över Årstafältet med järnvägsvagnar på Södra Stambanan. Till vänster Årsta Koloniträdgårdar framför Årstaskog där Högalidskyrkans torn sticker upp över träden.Mitt i bilden en av ladugårdsbyggnaderna vid Ersta gård och till höger skogsområdet för blivande bostadsområdet Östberga.