Karta från 1956 som visar området där en del av stugorna som senare blev Eken låg.

Karta från 1956 som visar området där en del av stugorna som senare blev Eken låg.