Välkommen till Eken

En koloniträdgårdsförening som samlar ett 80-tal stug- & odlingslottsinnehavare i stadsdelen Skarpnäck

Aktuella aktiviteter på Eken

Höststädning 18/9 10:30
Vattnet stängs av 16/10 kl. 10.00.
Tänk på att öppna alla kranar i era stugor så att dom inte fryser under vintern.

Odlingsaktiviteter. Se nedan
Pubkvällar . Se mer info nedan.

 

ODLINGSAKTIVITETER

Inga fler aktiviteter i år.

Pubkväll
Inga fler pubkvällar i år.

Kontakta oss

5 + 10 =

Fyll i formuläret (går till styrelsen) eller mejla direkt till ordföranden. Är du intresserad av en stuga så kan du anmäla intresse här.  (Kön är för närvarande ”stängd”.)
Vänligen kontakta inte ordföranden eller andra i styrelsen gällande stugkön. Vi informerar här på hemsidan när kön öppnas igen. Följ länken ovan.

Ordförande

Jerker Hellström, 

Om Eken

Ekens koloniområde ligger i Flatens naturreservat som inrättades år 2007.

Inom området finns badsjöarna Flaten och Dreviken, kuperad skogsterräng, härliga vandringsstråk och vandringsleder, vackra utsiktsberg och ett antal koloniområden (Odlaren, Listudden, Orhem och Eken). Skogarna är under gynnsamma år rika på svamp och bär. Det närbelägna Flatenbadet har nyligen genomgått en upprustning.

 

Sommarcaféer, kuperad terräng och arrangemang i föreningslokalen

Orhem är det äldsta området och ligger längst bort, i slutet av Orhemsvägen. Där ligger även Kaffestugan Torpet som under sommarmånaderna serverar hemlagad mat och hembakat fikabröd. Även vid infarten till Eken finns en sommarkiosk, Koloni kiosken, som också den har en trevlig servering med regelbundna grillkvällar. Här finns även en boulebana.

Koloniområdet Eken är ett av Stockholms minsta koloniområden med sina 78 stugor. Eken ligger i ett kuperat område med tomter som är mycket olika. Till skillnad från de stora koloniområdena som ligger utsträckta på plan mark finns här skiftande “plattmarkstomter”, bergstomter och en och annan skogstomt.

Eken har en egen festplats med föreningshus, tombola, skjutbana och dansbana. Här firas midsommar och höstfest. Vissa sommarkvällar samlas medlemmarna spontant för att grilla och lyssna på musik tillsammans. Föreningshuset används även vid privata arrangemang då medlemmar kan hyra huset. Evenemang som loppis, odlar- och miljökurser anordnas sommartid liksom musteri där medlemmarna kan göra must av sin egen skörd.

 

Nära till stan men med på landet känsla

På Flatens västra sida finns superfina badklippor, som man kommer till om man fortsätter gångvägen från Sommarvägen (Ekens huvudgata) rakt fram. Här finns en del mycket fina badhällar utefter hela strandlinjen ända bort till scoutstugan längst in i Flatens sydvästra vik. Du kan ta dig till Eken antingen med T-bana (20 minuters promenad från Skarpnäcks T-banestation), buss nr 180 till Listuddsfältet eller med bil Orhemsvägen fram till Koloni kiosken.

Närheten till affärer och kommunikationer gör att man ”är på landet” fast man bara är ca 20 minuter från Stockholms centrum. Att området ligger i nära anslutning till Nackareservatet och inte heller så långt ifrån Tyresta nationalpark gör även sitt till för att förstärka ”landetkänslan”.

Korta fakta om Eken

 • Koloniträdgårdsföreningen startades 1963 efter en flytt från Årsta.
 • Föreningen består av 78 stugor och ligger i Flatens naturreservat.
 • Marken ägs av Stockholms stad, som arrenderar ut den till Ekens koloniträdgårdsförening.
 • Föreningen har i sin tur avtal med varje medlem, där det regleras hur lotterna får bebyggas och brukas.
 • Närmaste grannar är Listuddens och Odlarens koloniträdgårdsföreningar.

Adress

Orhemsvägen 31, 128 65 Sköndal
Adressen är till Kolonikiosken som ligger vid områdets början. För att komma till Ekens föreningshus gå från A till B på kartan nedan.

Gångväg till föreningshuset från kolonikiosken

Köpa Kolonistuga – Frågor & Svar

Här kan du ladda ner en lathund om hur det går till att köpa en kolonistuga eller så läser du om det här nedan.

Hur får man möjlighet att köpa en kolonilott?
 • Erbjudande om att få köpa en kolonilott kunde tidigare fås genom att anmäla sig till Ekens intresselista och sedan självmant betala in årsavgiften på 200 kr. OBS. Stugkön är tillfälligt stängd.
 • Intresselistan är ingen strikt kölista, Eken har rätt att prioritera bland de sökande.
 • Eken tar en årlig avgift för intresselistan på 200 kr.  Denna avgift sätts in på Ekens koloniträdgårdsförenings bankgiro 5477-9699. Kom ihåg att ange namn & personnummer. Avgiften ska betalas in senast 31:a mars varje år.
 • Det är upp till varje enskild person att komma ihåg när årsavgiften ska vara betald.
 • Vid utebliven årsavgift anses du inte längre vara intresserad och du plockas bort från listan med intressenter.
 • För att kunna anmäla sig till intresselistan behöver du vara mantalsskriven i Stor-Stockholm.
Är det långa väntetider?
 • I Eken varierar väntetiderna mellan 2-10 år. Det beror bland annat på skicket på tomt och stuga samt läget i området. För närvarande har vi ca 140 intresserade i vår intresselista.
Vad kostar det att skaffa en kolonilott?
 • Inträdesavgiften är 1000 kr.
 • Avgiften per år är ca 4000 kr, inkl. arrende, vatten etc.
 • Stugan köper man. Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) där Eken ingår tillämpar hembud. Det innebär att säljaren hembjuder sin stuga till föreningen för försäljning. Föreningen värderar och fastställer stugans värde enligt FSSK:s prislista. Detta värde inkluderar träd, buskar, plattgångar mm. Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista. Stugorna kostar mellan 120 000 – 250 000 kr beroende på standard.
Vad har du för ansvar som kolonist i Eken?
 • Du förväntas underhålla ditt hus och att hålla din kolonilott i vårdat och städat skick
 • Du förväntas hjälpa till med arbetet inom koloniområdet, bland annat vid de gemensamma städdagarna.
 • Du bör vara beredd att delta i föreningsarbetet, t.ex. vara med i styrelsen eller i något uppdrag inom Eken.
 • Du bör vara beredd att ansvara för arrangemang av olika slag, t.ex. midsommarfirandet.
 • Du kommer under vintern att få delta i våra bevakningsrundor i området för att förhindra skadegörelse och inbrott.
Skötselregler för tomt och stuga
Inledningsvis vill vi understryka att koloniträdgårdar är avsedda för odling samt att de har ett kulturhistoriskt värde som är viktigt att vi upprätthåller. Det är därför viktigt att du sköter din tomt enligt följande:

 • Tomten ska ge ett vårdat intryck. Odlingarna ska vara välskötta och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Det gäller även gångar och uteplatser liksom angränsande vägar och diken.  Tomten får inte till någon del användas till upplag för skräp eller byggavfall.
 • Arbetet på tomten ska påbörjas i så god tid att den i huvudsak är städad och iordningställd den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska tomten också städas.
 • Blast, träd- och gräsklipp och liknande ska komposteras på tomten. Vid odlingen ska du använda naturgödsel, t.ex. häst-, ko- och hönsgödsel samt kompost i stället för konstgödsel. Använd inte kemiska bekämpningsmedel.
 • Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister. Vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande ska hållas vårdade. Häckens maximalt tillåtna höjd är 130 cm mätt från vägen.
 • Träd, fruktträd, buskar och andra högre växter, får inte planteras så att de omgivande tomterna orsakas besvär genom t.ex. skuggning. Dina träd får inte ha grenar hängande utanför din egen tomt. De träd som växer på din tomt får du inte avverka utan att föreningens styrelse lämnat sitt medgivande. Det gäller  dock inte träd som du själv planterat.
 • Du får ha sällskapsdjur på tomten. Djuren ska ha sådan tillsyn att grannar och övriga inte störs eller utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför tomten.
Vad mer kan vara bra att veta om Eken?
 • Vi har en festplats med bland annat ett föreningshus med en stor öppen altan.
 • Vi har två uthus med tre vattentoaletter och en dusch i varje uthuset.
 • Du kan inte få din post eftersänd till din kolonistuga men du kan få din morgontidningen levererad till en av två utdelningslådor som är placerade vid vardera uthuset.
 • Vi har sopcontainrar i början av området samt även en återvinningsstation för tidningar, papper, plast, metall och glas.
 • I början av området finns också en kiosk och besöksparkering.
 • Vi har en hastighetsbegränsning inom området på 10 km/h.
 • Vi stänger av området för biltrafik under vintern med en bom som varje kolonist har nyckel till.
 • Det kommunala vattnet stängs av under vintern men det finns ett gemensamt tappställe för vintervatten.

Ekens historia

När man i början av 60-talet skulle bygga ett nytt bostadsområde i Årsta hänvisades kolonisterna i Årsta och Valla koloniområde till koloniföreningarna Odlaren och Orhem 2 som skulle uppföras. (Orhem 2 fick senare namnet ändrat till Ekens koloniområde.)

Staden anlade vägar, gjorde dränering och drog vatten till stuglotterna. De stugor som gick att flytta skulle också förses med grunder.

Sommaren 1960 hade nya vägar anlagts och en del kolonister hade påbörjat förberedelserna för en flytt.

1961 skulle alla hus vara borta och 1962 kom industri- och skrotsamlare dit från Liljeholmen, där det skulle byggas tunnelbana.

1962 kallades Stockholms Stad kolonisterna i Orhem II till möte i Medborgarhuset. En styrelse bildades, som senare skulle kalla medlemmarna till kontraktsskrivning och antalet lotter blev till slut 78.

1963 kallades kolonisterna till kontraktsskrivning. Föreningens ordförande, den första, var då Anker Johansson, som hade köpt sin stuga på Valla och han fick lott 13. Kassör var Birger Björk, lott 64. Han föreslog att föreningen skulle heta Eken för att här var så många vackra ekar. Och så blev det. Sekreterare blev Stig Nordén, lott 68.

Det första mötet hölls på serveringen vid Allhelgonagatan, nuvarande Gunnarsons konditori. Så småningom fick Eken köpa en överbliven kolonistuga, nr 34, som blev styrelselokal innan föreningshuset byggdes.

1967 byggdes dansbanan och tombolahuset, som tjänade som bingohall under många onsdagar. Bingon anordnades av Ekens damklubb. Man ordnade även flera utflykter till intressanta resmål runt om Stockholm. Syftet med damklubben var bl.a. att samla in pengar till nytt föreningshus.

En dag hittades en annons om ett hus i Röö som skulle säljas. En grupp från Eken åkte dit och bestämde sig för att köpa huset. I samband med köpet bidrog Stockholms stad med en hel del virke från Gålö lantbruksskola som i den vevan lade ner sin såg. Virket till stugan i Röö visade sig komma från Statistiska centralbyråns hus på Valhallavägen. Och det köptes in för en blygsam penning.  Föreningen fick även tips om takstolsspikning och annat.

En sen vårkväll kl 23 kom två stora lastbilar med väggdelar till Eken. Fru Linder organiserade avlastningen. Och sedan blev det brått att rita förslag och se ut en plats för bygget. För att kunna lyfta en takstol behövdes 12-13 man. När markarbetet var klart ett år senare hölls takstolsfest. Det blev armagnac, lyxmacka och kaffe. Huset var då en öppen gavel och det fanns endast luckor att gå på. Mycket jobb återstod.

Från Odlaren fick vi ett fönster, som blev över när föreningen byggde sitt föreningshus. Golv och innertak och lister beställdes från Insjön. Alla som kunde hjälpte till och det ekonomiska stödet från bingokvällarna som damklubben ordnade fortsatte.

Ekens föreningshus invigdes 1972. Det blev en dramatisk händelse på många sätt. Vid invigningen avled nämligen föreningens dåvarande revisor.

1988 firades Ekens 25-årsjubileum med stor fest i föreningshuset för både medlemmar och inbjudna från bl a Stockholms Stad.

2003 firade Eken 40-årsjubileum och föreningshusets tillbyggda altan invigdes – byggd med handkraft av föreningens medlemmar.

Vy österut över Årstafältet med järnvägsvagnar på Södra Stambanan. Till vänster Årsta Koloniträdgårdar framför Årstaskog där Högalidskyrkans torn sticker upp över träden. Mitt i bilden en av ladugårdsbyggnaderna vid Ersta gård och till höger skogsområdet för blivande bostadsområdet Östberga.
Björkdunge på vägen mot Flatensjön
Odling pågår
Inspektion föreningskomposten
Sommarvägen, en grusväg i Ekens koloniområde
Spireabacken, en av vägarna på området
Sommarvägen, en grusväg i Ekens koloniområde
Gurkskörd

Sommarvägen, en grusväg i Ekens koloniområde
500 meter till en klippstrand vid Flaten

Karta över Ekens koloniträdgårdsförening

Klicka på kartnålen för att få fram en vägbeskrivning till området.