På grund av Corona-pandemin så hålls årets sommarmöte på distans. Styrelsen har skickat ut alla dokument per e-post för återkoppling.

Väl mött i mindre grupper i sommar!