Anmälan till stugkö

5 + 7 =

 • Erbjudande om att få köpa en kolonilott fås genom att skicka in anmälan och  betala in årsavgiften på 200 kr.
 • I medddelandefältet skriv:
  • Namn
  • Postadress ( Postnummer + gata)
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Mail
  • Bekräfta att du betalat årsavgiften
  • Avsluta med att skriva några rader om dig själv och varför du vill köpa en kolonistuga.
 • Intresselistan är ingen strikt kölista, Eken har rätt att prioritera bland de sökande.
 • Eken tar en årlig avgift för intresselistan på 200 kr.  Denna avgift sätts in på Ekens koloniträdgårdsförenings bankgiro 5477-9699. Kom ihåg att ange namn & personnummer. Avgiften ska betalas in senast 31:a mars varje år.
 • Det är måste komma ihåg när årsavgiften ska vara betald.
 • Vid utebliven årsavgift anses du inte längre vara intresserad och du plockas bort från listan med intressenter.
 • För att kunna anmäla sig till intresselistan behöver du vara mantalsskriven i Stor-Stockholm.

  

Kö-ansvarig, 
Anders Friström