Byggregler

För att bygga på eken krävs tillstånd från styrelsen, och ibland även för Stockholms stad. Styrelsen behandlar ansökningar vid styrelsemötet. Att söka bygglov hos Stockholms stad tar längre tid, ca 10 veckor.

Information om vad som gäller hittar du nedan. Påbörja inte bygge förrän du har fått tillstånd från styrelsen.