Välkommen till Ekens medlemssidor

Har kan du ta del av allmän information och hämta blanketter.

Information från Styrelsen

BESIKTNING
Besiktning av hus och tomt hålls årligen. Datum meddelas på anslagstavlan och hemsidan. Då kontrolleras att hus och tomt är i gott skick och att häckhöjden inte övergår 130 cm (mätt från vägen) pga trafiksäkerhet och att gående genom området ska kunna njuta av våra vackra trädgårdar.

BREVLÅDA
Använd brevlådan vid föreningshuset (sommartid) för kontakt med styrelsen, alternativt maila.

BYGGNADSLOV
Byggnadslov ska sökas hos styrelsen för varje ändring eller tillbyggnad. Den sökande skickar vid behov ansökan vidare till byggnadsnämnden.
Mer information hos Stockholm stad hittar du här.

CONTAINER
För ej brännbart material beställs container 1 gång per år. Tider meddelas på anslagstavlan och hemsidan.

DUSCH
Dusch finns i uthus A och B. Duschningsavgiften har gått upp till 10kr. Tänk på att försöka duscha sparsamt.
Stäng gärna av vid intvålning/shamponering. Det går åt c:a 10 liter minuten.

ELDNING
Privat eldning är inte tillåten.

FESTKOMMITTÈN
Varje år väljs en festkommitté som roterar efter slutsiffran i stugnumret. Kommittén ansvarar för årets evenemang såsom sommarmöte, årsmöte och städdagar.

FÖRSÄLJNING
Vid försäljning av stuga kontakta Anders Fristöm, stuga 3 eller Sture Lindgren, stuga 2.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING
Hastigheter inom området är begränsad till 10 km/h. Krypkörning rekommenderas.

HUNDAR
Hundar ska hållas kopplade inom området.

KOMPOST
I första hand ska kompostering ske på egna lotten. Det finns även en lövkompost bortanför föreningshuset, denna är avsedd för växtmaterial som förmultnar såsom gräs, torv, löv mm.

ODLINGSLOTTER
Separata odlingslotter kan tillhandahållas i begränsad omfattning. Debitering sker i samband med avgiftsdebiteringen.

PARKERING
Parkering sker på av föreningen anvisade platser och debiteras med särskild avgift. Gästparkering finns vid infarten till området.

SOPOR
Hushållssopor läggs i träbehållare med tre inkast vid infarten till Eken. Emballera soporna väl så att de ej kan åstadkomma skador på renhållningspersonalen. Soptömmning sker under perioden 1 maj-1 oktober, eventuellt med någon avvikelse. Glas, tidningar, kartonger mm läggs för återvinning i avsedda behållare vid kiosken. Större sopor läggs i container som ställs upp på området vår och höst. Sopor får ej brännas på egen tomt.

SLIPSTEN
Slipsten och lie finns bakom ”lottkiosken” vid dansbanan. Nyckel finns i uthus B över ingångsdörren. Efter slipning ska vattnet tömmas ut och stenen täckas igen. Lås ellådan.

TOALETTER
Vatten- och torrtoaletter finns i uthus A och B. För att undvika stopp, använd endast toalettpapper. Håll dragstången uppe tills allt vatten runnit ner. Vatttentoaletterna öppnas när vattnet släpps på omkring 1 maj och stängs omkring 30 september. Rökning är inte tillåten på toaletterna.

VINTERVATTEN
Vintervatten finns året runt i pumpen före nedfarten till föreningshuset. Om kranen kärvar, använd hjälppinnen.

VÄGBOMMAR
Bommen vid infarten hålls låst under tiden 31 augusti–30 maj. Både denna bom och bommen mot Flaten kan öppnas med toanyckeln.

 

Kontaktlista alla i föreningen

Kontaktlistan mailas till medlemmarna varje gång uppgifterna i den uppdateras. Vill du uppdatera en uppgift så går det bra att mejla . Sedan gör dokumentägaren Janne Lundwall ändringarna i kontaktlistan och webmastern Andreas Sidkvist lägger till eventuell ny mejladress till e-postlistan som vidarebefodrar alla mejl till alla medlemmar i föreningen.

Ansvariga för olika områden

Här finns lista med uppgifter om ansvariga för olika områden.

Vi har en sluten Facebookgrupp för oss som har en stuglott på Eken. Facebookgruppen är i huvudsak en privat diskussionsplats. Viktig föreningsinformation läggs upp på hemsidan eller skickas ut via mail.